De schizofrena behöver inte dö i förtid

Lennart Lundin

Lennart Lundin, förste vice ordförande Schizofreniförbundet, psykolog på Sahlgrenska

I Sverige har vi alltför länge accepterat att människor med allvarlig psykossjukdom inte får den vård som de behöver.

Detta resulterar i en massiv överdödlighet, men det går att åtgärda med rätt vård, skriver Lennart Lundin, förste vice ordförande Schizofreniförbundet.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment