Jämfört med befolkningen i stort är dödligheten hos personer med schizofreni nästan tredubblad och de dör ofta i förtid, vilket bland annat anses bero på livsstilsfaktorer som rökning och fysisk inaktivitet samt biverkningar från psykofarmaka.

Bakom den ökade dödligheten hos patienter med schizofreni finns en komplex problemställning där orsak, dödlighet och komplikationer samverkar.

Därmed är det svårt att fastställa i vilket skede och på vilket sätt vi bör ingripa för att ha störst möjlighet att påverka situationen.

Ökad medicinsk behandling av riskfaktorer, livsstilsförändringar och aktiva försök att minska stigmatiseringen kring mental ohälsa är viktiga verktyg.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-01-30 14:31
Dödligheten i självmord är 10 dubblad, så det är värre, men omfattar bara 30 % av överdödligheten. Olycksfall och missbruk är andra faktorer som påverkar. Gissar att dödligheten kommer minska på grund av att rökningen avtar. Gissar att färre unga röker jämfört med förr.
Citera
Lägg till kommentar