Denna äger rum torsdagen 18/3 kl 10-15.30, och efterföljs som vanligt av årsmötet. Allt kommer ske över Zoom.

10.00-12.00
Svårbehandlad depression:

13.30-15.30
Svårbehandlad schizofreni

Läs mer hos Svenska Psykiatriska Föreningen.

Ofta anses tidig behandling av schizofreni minska eller stanna försämring, men en ny undersökning tyder på ingen skillnad i nedgång jämfört med de vars behandling startade senare.

Att tidig behandling tidigare verkat ge effekt beror på att de är unga och inte har varit sjuka länge.

Tidigare har sagts att ju kortare tid av psykos (DUP) desto bättre, men det är inte sant.

Läs mer hos MedicalXpress.

Henrika Jormfeldt är professor i omvårdnad på Högskolan i Halmstad. Foto: SVT

Personer med schizofreni och stark ångest har ibland svårt för mänskliga kontakter och blir i vissa fall isolerade.

Men att promenera med hästar kan bryta isoleringen och öka välmåendet i den här patientgruppen.

Det visar en färsk studie från Högskolan i Halmstad.

Läs mer hos SVT. Tack Geta för tipset!

Hon hoppas att hästterapin är här för att stanna hos SVT.

En ny yrkesroll tar allt större plats i vården, så kallade peer supporters.

Det kan handla om före detta patienter i psykvården med kunskap om vad stigma och utsatthet innebär i praktiken.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!

För framtiden måste psykiatrin byta fokus mot psykiatrikercentrerad vård till teambaserad vård.

Appvård kan bli viktig för sjukdomshanteringen, som påminna om medicineringen, medicindosjustering samt upptäcka tecken på återfall.

ACT-team är viktiga bla för depåinjektioner och att fler får Clozapine.

Utbildning av personalen är viktig och att rätt vård finns.

Läs mer hos MD.

Biblioterapi är läsning i syfte att främja hälsa och välmående.

Forskning tyder på att läsande och samtal kring litteratur kan hjälpa personer som lider av bland annat psykisk ohälsa.

Läs mer hos SVT. Tack Geta för tipset!

75 % av de med schizofreni kan ha lässvårigheter, som liknar vanlig dyslexi, men som uppstår efter första psykosen och innan fungerade läsningen normalt. 30 % har så stora läsproblem så de kan klassas som analfabeter. Speciellt flytet i läsningen, förvaring av ordinformation och visuell läsning brister. Läsningen är sämre än nedsättningen i kognitionen. ur Viska:s Lässvårigheter.

Barn- och ungdomspsykiatern Anna Serafin blev 2018 års Cullberg­stipendiat. Här tillsammans med Johan Cullberg på det årets psykiatrikongress. Foto: Annika Schildt

Anna Serafin, barn- och ungdomspsykiater i Örebro och 2018 års mottagare av Cullbergstipendiet från bokförlaget Natur & Kultur, berättar om studieresan till Norge som stipendiet hjälpte henne att förverkliga.

– Jag blev grundligt bekant med Tips-projektet, som inbegriper omfattande forskning inklusive vetenskapliga pub­likationer och även doktorsavhandlingar. Data bekräftar nyttan med att aktivt upptäcka unga som riskerar att utveckla psykos. Det förkortar tiden då de går obehandlade och bidrar till effektiv behandling, rehabilitering och stöd. Sådana insatser förbättrar i sin tur prognosen. Tips satsar mycket på jobb och utbildning i rehabiliteringsprocessen. Familjen betraktas som resurs.

– Mitt andra intresse är kreativt skrivande. Nästa bok hoppas jag kunna skriva tillsammans med mina nuvarande patienter. Jag ser ett tydligt värde i att använda kreativitet i behandling och mera generellt i utvecklingen av både våra patienter och oss själva.

Läs mer i Läkartidningen.

Ett kommande psykotiskt utbrott kan identifieras och förhindras om det upptäcks tidigt och lämpliga åtgärder vidtas för att ta bort det.

75 % av de unga som får tidig behandling är kvar i studier eller arbete efter behandlingen. Om behandlingen startar sent blir det bara 25 % säger psykiatern.

Läs mer i The New York Times

På Akademiska sjukhuset arbetar man med psykiska sjukdomar på många olika sätt, men ett sätt som visat goda resultat är en metod där man skapar elektriska fält i hjärnbarken.

Nu ska metoden även testas mot schizofreni.

– Där är vi fortfarande i forskningsfasen, men vi hoppas på goda resultat.

Läs mer hos SVT Uppsala. Tack boe för tipset!

– Vår förhoppning är att magnetstimulering ska ha effekt på motivationsbrist och apati, vanliga symtom vid schizofreni som det idag inte finns någon behandling för, säger Robert Bodén, överläkare på mottagningen för hjärnstimulering vid Akademiska sjukhuset i forskning.se.