Ny undersökning. Psykisk ohälsa utgör en av de största utmaningarna för välfärden.

Men resurserna är knappa och alltför få drabbade erbjuds behandling inom primärvården.

Vi förväntar oss kraftfulla åtgärder för att säkerställa att personer med psykisk sjukdom får en god vård, skriver företrädare för Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens utvärdering visar dock att endast 13 procent av männen och 14 procent av kvinnorna med schizofreni får stöd i sitt hem enligt socialtjänstlagen.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Läs också om samma sak hos Sveriges Radio. Tack Geta för den länken!

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2013-06-20 15:35
Nej, det kan inte vara något tvång att ha stöd i sitt hem.
Ready
#1 Ready 2013-06-20 15:31
"Stöd i sitt hem." Det är väl inte så självklart att man vill släppa in främmande människor i sitt hem...

Du har inte rätt att posta kommentarer