Faxen måste bort om den psykiatriska slutenvården i Region Stockholm ska bli bättre.

Det saknas it-stöd mellan region och kommuner för kontakter kring psykiatriska patienter.

I stället används fax för exempelvis in- och utskrivningsmeddelanden.

Det slår regionrevisorerna fast i en rapport.

Läs mer i Dagens Medicin.

Du har inte rätt att posta kommentarer