Brukare och anhöriga är kritiska till att psykiatrin inte i tillräcklig grad lyssnar på sina patienter och deras anhöriga.

Vikten av att ta del av synpunkter och stärka patienternas och de anhörigas röster diskuteras här.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Geta
#4 Geta 2019-08-15 15:38
Till exempel så bör inte allmänläkare på Vårdcentraler skriva ut antipsykotika. De anses inte behöriga.
Admin1
#3 Admin1 2019-08-15 15:25
Ett svårt kapitel med antipsykotika och det krävs 11 års läkarutbildning och specialistkompetens för att få skriva ut dem. Initialt ger de flesta antipsykotika god effekt, men efter 5-6 år och psykoser pga medicinavbrott får man sämre effekt och då krävs starkare antipsykotika, som Risperdal eller Olanzapin. 30 % blir behandlingsresistenta och måste använda Clozapine. Men vid 40-60 års åldern sker en förbättring och doserna kan sänkas ibland med 80 %. Det är inte så lätt för patienten och anhöriga att veta vilket preparat som är bäst. Men Läkemedelskommitterna har listor på rekommenderade preparat liksom Socialstyrelsen. Man kan titta på dessa rekommendationer och diskutera med läkaren. Men läkaren måste bestämma men patienten och anhöriga skall vara delaktiga i beslutet.
Klanggedin
#2 Klanggedin 2019-08-15 06:38
Satte och läste och hamnade på hur allmäntjänsten har utvecklats sen den startade 1964.
Geta
#1 Geta 2019-08-13 22:02
Läs kommentaren som en läkare har bidragit med. Han tycker inte alls att psykospatienterna och deras anhöriga ska få bestämma medicineringen.

Du har inte rätt att posta kommentarer