Med psykiatrireformen, som kom för 25 år sedan, skulle gruppen människor med svårast psykisk ohälsa få det bättre.

RSMH:s medlemmar kan vittna om att många problem kvarstår.

Ett av de största problemen är att människor bollas mellan olika myndigheter utan att få rätt hjälp någonstans.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa anser att det behövs en ny reform för psykisk och social hälsa.

Ingen människa ska falla mellan stolarna. Därför presenterar vi nu följande fyra reformkrav för en sammanhållen psykiatri och omsorg:

Läs mer hos RSMH.

Du kan se videos från seminariet på webben.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2020-11-20 16:04
De som trillar mellan stolarna är väl missbrukare, som inte blir inlagda pga symptomen är orsakade av missbruk. Men de dominerar tvångsvård och rättspsyk, så sådan vård får de och 38 % av vårdplatserna. Tror att rättspsyk är bäst. Annars kanske man skulle fundera på gruppboende som vårdform för vissa, som idag lämnas vind för våg. Den är ganska billig jämfört med inläggning. Den allvarligaste bristen idag tycker jag att för få får psykosociala behandlingar, som sjukdomshantering och familjeutbildning.

Du har inte rätt att posta kommentarer