Behandlingen av allvarliga psykiska sjukdomar i USA har förbättrats under loppet av min karriär – men det är fortfarande en lång väg kvar.

För personer med schizofreni fick endast 14,3 % vård som kunde anses överensstämma med evidensbaserade behandlingsrekommendationer.

För de som deltar i behandling följer 25 % till 60 % den rekommenderade behandlingsplanen och 80 % till 90 % av de som behandlas för schizofreni upplever ett återfall.

Läs mer hos Open Minds.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2021-12-05 20:27
Det finns vårdprogram med rekommendationer och det är väl följsamheten mot dem som man räknar på. Visserligen förändras vårdprogrammen med tiden något och i Sverige uppdateras de vart tionde år.
Geta
#1 Geta 2021-12-05 19:54
Vad är rätt vård? Är det så självklart? Det finns ingen vård som botar schizofreni. Bara lindrar.

Du har inte rätt att posta kommentarer