En genomgång av litteraturen på cannabis och schizofreni 40 år bakåt i tiden visar att psykosrisken är lägre än tidigare antagits.

För att förhindra en psykos måste 23 000 unga inte använda cannabis.

Men ju mer cannabis, som används desto större risk.

Allvarligast är att de som har schizofreni och använder cannabis får mer symptom och återhämtningen försenas

Men studierna gällde inte starka cannabissorter, som skunk. 

Läs mer hos MedicalResearch.com.

Du har inte rätt att posta kommentarer