Noaks Ark

En ny studie tyder på att små förändringar i tolkningen av sinnesintryck kan leda till vanföreställningar vid schizofreni.

Hjärnan tolkar ständigt sinnesintrycken efter tidigare erfarenheter, men problem i denna tolkningsprocess kan skapa och bibehålla vanföreställningar.

Studien tyder på att en självuppfyllande interaktion kan ligga bakom vanföreställningar.

Instabilitet i tolkningen av sinnesintryck kan göra att man får en konstig uppfattning för att förklara det som händer en.

Denna uppfattning gör att sinnesintrycken sedan anpassas till den och att den uppfattas som sann.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2013-09-28 12:33
Nackdelen med studien är att den inte gjordes på personer med schizofreni. Idealt vore att undersöka personer med schizofreni, när de har psykos och sedan samma undersökning, när ingen psykos föreligger. Tror inte denna teori täcker in alla vanföreställningar. Mina vanföreställningar var gamla minnen och det är inga perceptioner. Så under psykos tror jag att det kan finnas brister i tolkningen av minnen också.
notwoodstock
#3 notwoodstock 2013-09-24 22:18
Visste inte - kollade:

http://en.wikipedia.org/wiki/Inline_linking#Copyright_law_issues_that_inline_linking_raises
Admin1
#2 Admin1 2013-09-24 20:13
Visst kan du det. bilden finns på nätet. :-)
notwoodstock
#1 notwoodstock 2013-09-24 20:12
Är det ok att kopiera bilden till min FaceBook?

/notwoodstock

Du har inte rätt att posta kommentarer