En metanalys, som undersökt studier på negativa symptom vid schizofreni tyder på att negativa symptom minskar med tiden.

Detta motsäger att schizofrenin försämras ständigt utan tvärtom förbättras och stödjer den mer optimistiska återhämtningsmodellen.

Det gör också att de med negativa symptom har idag hopp om förbättring eftersom det tidigare sagts att symptomen inte förbättrades.

För olika negativa symptom sågs signifikant förbättring för affektiv avtrubbning, begränsat tal (minst), motivation-apati (störst) och glädjelöshet-asocialitet.

Läs mer hos The Mental Elf.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2015-05-12 14:46
Före Risperdal användes ofta väldigt höga doser av Haldol, som 10-20 mg mot dagens 1-4 mg. Det kunde nog ge falskt negativa symptom.

En annan sak som kan ge falska negativa symptom är religiösa vanföreställningar, som kan uppta ens tid så mycket att man försummar allt annat och verkar ha negativa symptom. Här kan bättre behandling mot vanföreställningar minska dessa negativa symptom.

De svårast sjuka kan också ha falska negativa symptom för de gör nästan ingenting för att de är säkra på att de kommer att misslyckas. Den typen av problem kan gå att behandla och minska. Man lär dem att försöka göra saker och ser till att det lyckas för dem, så att de tror på sig själv.
Geta
#4 Geta 2015-05-12 09:42
Det var så förr när de flesta bodde på mentalsjukhus och blev hospitaliserade.
Ready
#3 Ready 2015-05-11 23:30
Jag trodde inte att det fanns en teori som sa att schizofrenin försämras över tid.
Bitte
#2 Bitte 2015-05-10 17:51
Ja, samma här. Det har blivit mycket bättre.
Geta
#1 Geta 2015-05-10 16:01
Det är min erfarenhet att de negativa symtomen minskar med åren.

Du har inte rätt att posta kommentarer