psykos

Psykos är inte längre en förutsättning för vanföreställningar.

En internationell studie på 31000 normala personer visade att 5,8 % drabbades av hallucinationer någon gång i livet.

En tredjedel av de med hallucinationer hade hallucinerat under det senaste året.

Två tredjedelar av de som hade upplevt hallucinationer hade ingen sjukdomshistorik av psykisk karaktär, eller några psykiska besvär i övrigt.

– Den här internationella studien visar att det är vanligare att personer i medel- och höginkomstländer får vanföreställningar någon gång i livet, än att personer i låginkomstländer upplever dem säger psykologen Jennifer Strand.

Läs mer i Forskning och Framsteg. Tack notwoodstock för tipset!

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2015-06-11 12:11
Visst är det så. Det påstås att psykiatrikerna tycker de är pinsamma och frågar inte om det. Lite synd för jag tror att rösternas och tankarnas karaktär speglar sjukdomsförloppet och det kan ge stor insikt om hur man mår genom att fråga om det. Tyvärr så förbjuder vissa röster en att berätta om dem, så det finns hakar här också.
Geta
#4 Geta 2015-06-10 16:00
Psykiatrin är inte ett dugg intresserad av innehållet i vanföreställningar.
Admin1
#3 Admin1 2015-06-10 15:24
Jag har bara haft en psykos, men det var en enorm skillnad mellan omedicinerade röster och medicinerade röster.

Omedicinerade röster kunde skrika och vara aggressiva och hotfulla. Mycket skrämmande. När jag fick antipsykotika (som minskar aggressivitet), så blev rösterna lägre i volym och blev vänliga och ibland rent hjälpsamma. Detta på några dagar ungefär. Det verkar som om antipsykotika har en antiaggressiv effekt på röster.

Det kan kanske gå att upptäcka om man är psykosnära genom att bedöma rösterna t.ex skrikande, hotfulla röster är nog inte bra. Man kanske skall bedöma dem som man bedömt den person som skrikit liknande saker till en. Kanske samma sak med tankar också om de vill hota eller är aggressiva. Att mer studera rösters och tankars innehåll och karaktär tror jag ger mer än att konstatera om de finns eller ej. Tyvärr verkar psykiatrin inte alls intresserad av sådana saker.
Ready
#2 Ready 2015-06-08 23:45
Friska människor kan höra röster tror jag.
Admin1
#1 Admin1 2015-06-07 14:45
Det mesta är känt sedan tidigare. Viktigaste lärdomen är att psykisk ohälsa inte skall kopplas direkt till psykiska symptom utan viktigast är hur arbetsförmåga och socialförmåga påverkas dvs individens förmåga att klara sig själv. Det börjar bli rejält sjukt om man inte gör det.

Sedan finns det studier som visar på skillnader mellan röster hos friska och vid psykoser. Det är inte riktigt samma sak.

Samma sak med vanföreställningar vid schizofreni är de ofta bisarra och overkliga.

Skulle gissa att man kan skilja sjuka röster från friska röster genom att sjuka röster är högljudda, aggressiva och hotfulla.Tror att leta efter sammanhang ger inget.

Vanföreställningar tror jag har med dålig tankeförmåga att göra och att man inte upptäcker själv att man tänker fel. Det är nästan omöjligt att motbevisa en vanföreställning. Jag gissar att man har ökad risk för vanföreställningar om man är envis, har svårt att korrigera fel och lider mycket av rädsla.

Du har inte rätt att posta kommentarer