WHO

WHO har gjort en studie på 24 500 personer i 16 olika länder i världen för att visa om psykossymptom kan framkallas av trauman och hur 29 olika typer av trauman inverkar samt antalet trauman. 

De med ett trauma hade 2,3 gånger större risk för psykotiska symptom och vid 5 trauman eller mer var risken 7,6 gånger.

Stor skillnad sågs mellan olika typer av trauman, men att vara i en krigszon, som civilperson eller hjälparbetare skyddade mot att få psykotiska symptom.

De med psykisk sjukdom fick inte mer psykotiska symptom efter trauman än friska.

Läs mer i The Mental Elf.

Du har inte rätt att posta kommentarer