flyktingar

Syriska och afganska flyktingar i Slovenien

Flyktingar löper en högre risk (66 %) att drabbas av psykos, jämfört med andra utrikesfödda och övriga svenskar.

Fyndet tyder på att traumatiska upplevelser kopplas till en risk för schizofreni.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Jämfört med svenskfödda var risken 3 gånger så hög. Effekten var tydligast för män. För de som kom från söder om Sahara, så fanns ingen skillnad mellan flyktingar och icke-flyktingar.

Läs mer hos forskning.se.

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2016-03-30 15:07
ja, schizofreni och vanförställningssyndrom, men ej schizoaffektiv och bipolär.
Geta
#5 Geta 2016-03-30 14:19
Menas det då schizofreni?
Admin1
#4 Admin1 2016-03-30 14:10
Från Läkartidningen:

Sammanfattningsvis tycks flyktingar löpa högre risk att insjukna i icke-affektiva psykoser jämfört med andra utrikesfödda. Studien bekräftar också att utrikesfödda generellt har förhöjd risk för icke-affektiva psykossjukdomar jämfört med svenskfödda med svenskfödda föräldrar. Vårdpersonal måste uppmärksammas på den höga psykosrisken hos flyktingar och resurser anpassas till det ökade behovet av vård. Resultaten stöder också hypotesen att traumatiska livshändelser kan leda till att människor insjuknar i psykossjukdomar.
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2016/03/Flyktingar-hade-hogre-risk-att-drabbas-av-icke-affektiv-psykos/
affektiv = mani eller depression
Admin1
#3 Admin1 2016-03-19 14:43
Det verkar som att vara flykting är inte så belastande ändå med + 66 %, när de var 3 gånger större risk än svenskar. Det finns 233 % ökad risk av andra orsaker som invandring i sig. Kanske är det stressen i samband med byte av land som inverkar.
Admin1
#2 Admin1 2016-03-16 20:00
The Mental Elf skriver om studien:
http://www.nationalelfservice.net/mental-health/psychosis/increased-vulnerability-of-migrants-non-affective-psychosis-in-sweden/

"Therefore, the role of post-migration factors seems to be a key issue to address (especially in light of the fact that for those from Sub-Saharan Africa, refugee populations seem to hold little difference to non-refugee migrant populations, questioning whether these findings are more about exposure to chronic adversity or prejudice) to name but a few."
Admin1
#1 Admin1 2016-03-16 16:53
Miljön kan påverka generna via epigenetiska förändringar, som kan bestå t.ex av metylering av DNA. Det tros vara ett sätt att bättre anpassa sig till den omgivande livsmiljön. T.ex om mamman under graviditeten svälter är det bra för barnet att vara svältanpassad för att överleva.

Epigenetiska förändringar kan slå av eller slå på gener, så att tillverkningen av vissa proteiner förändras. Psykoser utlöses ofta av miljöfaktorer, så här kan epigenetiken ha betydelse. Det intressanta är att epigenetiska förändringar kan raderas, så om schizofreni orsakas av epigenetiska förändringar kan sjukdomen kanske lindras eller botas den vägen

Du har inte rätt att posta kommentarer