Personer med psykossjukdom hade kognitiv nedsättning under deras första 20 år med nedsatt verbal eller icke-verbal funktion, vilket andra psykiska sjukdomar inte hade.

En studie från England har visat detta, som mätte kognitionen vid 18 månader, 4, 8, 15 och 20 år.

Verbalfunktion minskade under barndomen, medan den icke-verbala i tonåren.

De med psykos med depression hade bara mindre kognitiva brister.

Läs mer hos Healio.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2018-02-08 16:33
Det har sagts att schizofrena har varit lätta att göra med som barn. Vi har aldrig varit besvärliga. Det var kanske inte ett gott tecken egentligen.
Admin1
#1 Admin1 2018-02-08 16:23
Tidigare har man sagt några år innan insjuknandet, men nu alltså redan i barndomen. Kan göra det möjligt med tidigare diagnos, men många studier återstår för det.

Du har inte rätt att posta kommentarer