Läkare kan ha svårt att bedöma arbetsförmåga vid vanliga psykiska sjukdomstillstånd och för att förbättra läkares arbete med sjukskrivningar behövs insatser på både individ- och organisatorisk nivå.

Det är en slutsats i en avhandling av Paula Nordling från Göteborgs universitet.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2022-01-20 18:49
Ett sätt att se hur arbetshandikappande en psykiatrisk diagnos är genom att se hur stor andel av diagnosen, som får sjukersättning. Schizofreni ligger på 93 %, medan bipolär är väl 30 %.

Du har inte rätt att posta kommentarer