depressed

Överdödligheten vid psykisk sjukdom är högre i Sverige än i andra OECD-länder.

Näst efter hjärt-kärlsjukdom och cancer är psykisk sjukdom den vanligaste orsaken till död i förtid.

Särskilt drabbade är personer med långvariga psykiska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom.

Nu krävs systematiska åtgärder, skriver en grupp specialister på området.

Läs mer i Dagens Samhälle. Tack Geta för tipset!

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2015-01-27 20:15
Justera pensionen för de med schizofreni, eftersom 20 år kortare liv leder till lägre pensionsutbetalningar än för normalpersoner. När man nått medellivslängd, så kan pensionen sänkas till normalnivå. Sådant ger effekt direkt, men att förlänga livet är svårare och tar tid.
Shadow
#5 Shadow 2015-01-26 00:08
För att vara riktigt säkra så måste dem göra en totalundersökning och inte bara stickprov och undersöka alla patienter.
Om man ska vara källkritisk så är inte påståendet äkta utan kan vara skrivet av något girigt företag för länge sedan.
Sen så tror jag att företagen/läkarna döljer mycket information om hur det verkligen ser ut bland patienterna men vill ge ett bra intryck utåt till media och kommunen.
Geta
#4 Geta 2015-01-25 14:23
Det hänger nog mycket på motivationen. När man är under isen, är det inte så kul att sköta sig och leva sunt.
Admin1
#3 Admin1 2015-01-25 14:19
Det som är viktigast är säkert dålig livsstil, som rökning, missbruk, brist på motion, stillasittande, dålig kost mm. Saker som t.ex RSMH kunde försöka att jobba med för sina medlemmar.

Men psykiatrin jobbar med sådana saker på vissa orter t.ex Huddinge. Men psykiatrin har kanske inte resurser för detta överallt, men apoteken vet jag har jobbat med livsstilsamtal, så de kan kanske erbjuda detta på vissa orter och att psykiatrin betalar.

Lite konstigt att de kräver utredning för en sådan här sak borde professorerna i psykiatri veta eller psykiaterföreningen, som kommit med riktlinjer 2009 tror jag.
Geta
#2 Geta 2015-01-23 22:13
Om psykiatripersonalen vore mer bekymrad över att deras patienter dör i förtid, så skulle flera kroppsliga undersökningar göras.
Ready
#1 Ready 2015-01-23 21:01
Jag har inte direkt känt att psykpersonalen är bekymrad av att patienterna dör i förtid. Ett problem mindre skulle jag tro.

Du har inte rätt att posta kommentarer