Personer med schizofreni, som efter en hjärtinfarkt inte får hjärtskyddande medicinering har 9 gånger större risk att dö än normalpersoner, som fick hjärtskyddande behandling.

De som fick tre hjärtskyddande mediciner av olika slag, som statiner, betablockerare, ACE-hämmare, blodproppshämmare hade däremot lika låg dödlighet som normalpersoner, som fick hjärtskyddande behandling.

Trippel behandling efter hjärtinfarkt är viktigt för att minska dödligheten.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Du har inte rätt att posta kommentarer