Tidigare har psykosvården i Uppsala varit bäst i landet?

Psykiatrin i Uppsala präglas av en tysthetskultur, och måste utredas av en oberoende part.

Det skriver Med Dr och psykiatern Lars Albinsson.

Läs mer i Uppsala Nya Tidning.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2016-09-15 18:13
Tycker det räcker med de tre viktigaste sakerna:

1. Depåinjektioner av Abilify Maintena till ny insjuknade. Sedan kontroll av serumkoncentration av nyinlagda för att spåra medicinavbrott. Om de förekommit överväg depåinjektion.

2. Behandla missbruk och psykisk sjukdom. Om missbruket behandlas kan inläggningarna minska säkert med 50 %.

3. Alla med psykossjukdom får alla psykosociala behandlingar de behöver.
Ready
#1 Ready 2016-09-10 22:28
Det är rätt. Gör en titthålsoperation i den smutsiga byken.

Du har inte rätt att posta kommentarer