student

Högskolans avskiljandenämnd har fyra ledamöter – en psykiatrisk sakkunnig, två representanter från utbildningsväsendet, en företrädare för det allmänna intresset och en ordförande med erfarenhet som domare – som hanterar fyra till fem ärenden per år.

Anmälningar görs skriftligt av respektive lärosätes rektor.

Det innebär i princip att studenten blir avskiljd från sina studier under återstoden av dennes liv.

Avskiljandenämnden hanterar ärenden där studenten lider av en psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Det måste finnas en påtaglig risk att studenten till följd av detta kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Läs mer hos Ergo.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2017-10-25 19:26
Ja, det stämmer han hade varit högerextremist och hade ringt på hos och skjutit en facklig syndikalist. Troligen blev han avskiljd för det var ett mycket grovt brott och för läkare är kraven väldigt höga jämfört med andra. De skriver om det i artikeln också.
Geta
#2 Geta 2017-10-25 18:56
Var det inte en läkarstudent som var dömd för mord för några år sedan. Vet ej om han fick gå kvar?
Admin1
#1 Admin1 2017-10-25 18:53
De fall vi bedömer handlar i huvudsak om mycket allvarliga våldsbrott, mord, grov misshandel, sexualrelaterade brott – exempelvis våldtäkt, med minimistraff på två år. Men sedan ska dessa i sin tur bedömas innebära en påtaglig risk för någon annan eller värdefull egendom, säger Göran Nilsson.

Om man blir avskiljd kan man få omprövning efter två år. Det verkar vara väldigt ovanligt med bara 4-5 fall per år. Vid schizofreni spelar det nog ingen stor roll eftersom bara 8 % jobbar.

Du har inte rätt att posta kommentarer