Patienter bra som anställda i psykiatrisk vård enligt ny utvärdering.

En litteraturgenomgång har gjorts för att undersöka effekten när patienter deltar på olika sätt i att ge psykiatrisk vård.

Tydligen finns i England en policy på Socialdepartementet att ha patienter involverade i mentalvården och särskilt i utvärderingen av denna.

Totalt fanns 12 olika studier. I hälften av studierna var patienterna kontaktmän. Att ha före detta patienter arbetande i psykiatrisk vård ledde till större tillfredsställelse och mindre sjukhusinläggningar.

Personal som blivit undervisade av patienter hade en mer positiv attityd mot patienter. Patienter som utfrågades av f.d. patienter om vården, verkade mer benägna att påpeka brister.

Slutsatsen är att patienter kan utnyttjas som anställda, lärare och forskare i psykiatrisk vård utan skadliga effekter.

Att involvera patienter med svår psykisk sjukdom i psykiatrin och för att utvärdera den är genomförbart.

Kommentar:

Mig veterligen finns ingen policy i detta land att involvera personer med svår psykisk sjukdom i vården, trots att det skulle kunna bli en god affär för Landstingen med lönebidragssystemet. När startas den första utbildningen i Stockholm för kontaktmän med psykisk sjukdom? Nu när vården har problem med både ekonomi och personal gäller det att tillvarata den kompetens som många med psykisk sjukdom besitter liksom deras önskan att få en meningsfull sysselsättning. Dessutom är psykisk sjukdom så vanligt förekommande bland befolkningen - 25 % kommer enligt WHO någon gång att drabbas - att den redan förekommer bland vårdpersonal. Läs gärna recensionen av boken "Galenskap och återhämtning", som handlar delvis om psyksiskt sjukas engagemang i mentalvården. För övrigt så stödjer ju artikeln också att sajter, som Viska är bra. Bara tanka blåslampan och ånga på!

Källa:

Simpson, E.L. och House, A.O.
Involving users in the delivery and evaluation of mental health services: systematic review
BMJ 325:1265 (2002)

Du har inte rätt att posta kommentarer