Först i musikterapin fick Eva kontakt med obearbetade känslor som samtalsterapin inte hade rått på.

Förklaring: musiken tar en genväg till känslocentrum, förbi hjärnbarken.

– Då hinner intellektet inte sätta upp ett mentalt försvar, säger musikterapeuten Katarina Lindblad.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Du har inte rätt att posta kommentarer