Möjligheterna för personer med schizofreni att återhämta sig, leva självständiga liv, studera och arbeta skulle öka om psykiatrin och socialtjänsten samverkade bättre.

Det är en viktig målsättning med Socialstyrelsen uppdaterade nationella riktlinjer som i dag skickas på remiss.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-10-25 18:47
Tycker inte jag märker sådana problem på sajten och även om jag specifikt frågar om det. Den viktiga frågan är väl om kommun eller landsting skall ge psykosociala behandlingar. Eftersom bara 2-8 % får kurserna idag kanske det är lika bra att kommunen ger dessa kurser eller behandlingar. Den typen av behandlingar är väl ointressanta för psykiatrer, men för kommunen verkligen hög nivå, så de kan vara mer intresserade och drivande.

Du har inte rätt att posta kommentarer