Brukarinflytandet i Norrbotten har tidigare delvis samordnats via NSPH Norrbotten, som finns registrerad som förening.

NSPH Norrbotten har befunnit sig i sparlåga sedan några år tillbaka.

Några få aktiva personer finns kvar som bär föreningen.

Hjärnkoll Norrbotten har haft stora organisatoriska problem de sista åren och har startat upp
igen med nya aktiva.

Läs mer hos NSPH.

Du har inte rätt att posta kommentarer