Caroline Nilsson

Något som ligger mig varmt om hjärtat är anknytningsteorin eftersom den påverkar människan så mycket och hela livet och alla människor har en anknytningstyp, även kallad anknytningsstil och relationsmodell.

Anknytningsteorin är en teori som handlar om nära och känslomässiga relationer och deras betydelse för individens utveckling.

Teorin utgår ifrån att barn har ett evolutionärt nedärvt beteende­system – anknytnings­systemet.

Läs mer i RSMHBloggen.

Du har inte rätt att posta kommentarer