Träff för intresserade av kamratstöd

Under 2022 satsar RSMH extra på kamratstöd.

Det gör vi bland annat genom att utbilda en rad kamratstödscoacher som sedan ska informera i sina och andras föreningar.

Syftet med satsningen är att utveckla och medvetandegöra oss om det viktiga kamratstödet.

Den 23 februari kl 15-16 hålls en informationsträff via Zoom.

Läs mer hos RSMH.

Du har inte rätt att posta kommentarer