Regeringen vill att polisen ska genomföra transporter av frihetsberövade där det är lämpligt.

Bra förslag, anser Läkarförbundet som pekar på att dagens regler där Kriminalvården har transportansvaret kan medföra fördröjningar för tvångsvårdade.

Ett problem är just att Kriminalvården inte utför transporter utanför kontorstid och inte har någon utryckningsmöjlighet.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-07-14 20:16
Citat:
"Dessutom pekar Läkarförbundet på att Kriminalvårdens personal kan sakna både utbildning och erfarenhet av arbete med psykiskt sjuka personer, vilket har medfört brister i bemötandet av psykiskt sjuka frihetsberövade personer."

Polisen kan enligt artikeln vara civilklädda och då väcker det ingen uppmärksamhet. Samtidigt så skall dessa polishämtningar vara polisens farligaste uppdrag.

Du har inte rätt att posta kommentarer