Sankt Sigfrids sjukhus, men utan helgon

Nästa år drar NSPH i gång ett nytt, banbrytande utvecklingsprojekt riktat mot rättspsykiatrin.

Arvsfonden har beviljat drygt 8,7 miljoner kronor till projektet Rätt till inflytande! som syftar till att stärka egenmakten och minska självstigmatiseringen hos patienter och anhöriga med erfarenhet av rättspsykiatri.

Läs mer hos NSPH.

Du har inte rätt att posta kommentarer