The voices within

Psykologen Charles Fernyhough från England har skrivit boken: The Voices Within: The History and Science of How We Talk to Ourselves.

Mycket av våra egna tankar är ett inre tal, men hör vi också en inre röst?

Det inre talet är en stor del av minnet, tankar och fantasi. Det är snabbare, men det är oklart om det beror på att man slipper tala eller om det är komprimerat via ofullständiga meningar.

Fortfarande debatteras om det inre talet (våra komplexa tankar) har något med röster att göra. Författaren ser inre tal som en inre dialog mellan olika röster, men om personen på grund av dispyt mellan rösterna misslyckas identifiera det som tanke, så blir det en hallucination.

Han menar också att inre talet är socialt betingat och beroende att vi talat med andra innan.

Läs recensionen hos Nature. Kostar 16 euro, men kopior på biblioteket 24 kr.

Boken finns på Adlibris för 185 kr. 

Läs Viska:s Så motverkas röster

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2016-04-20 12:37
Min egen teori om rösthallucinationer är att psykosen skapar stress och ångest. Detta ger dissociativa besvär, så man inte kan känna igen sina egna tankar och därför blir de till röster.
Admin1
#3 Admin1 2016-04-18 18:06
En teori för röster är att man känner inte igen sina egna tankar och därför blir det en röst. En slags tankedissociation. Tror mer på den teorin än om grälande röster. Men röster kan uppstå kanske på olika sätt. En intressant sak med röster är att det är sjukdomen som talar till individen och hur röstvolymen är, rösternas budskap, aggressivitet mm kan ge intressanta kunskaper om sjukdomen och hur behandlingen fungerar.
Admin1
#2 Admin1 2016-04-18 18:01
Ger inte mycket för hans förklaring om rösthallucinationer utan den låter hemkörd milt sagt.

Det kan mycket väl finnas olika typer av hallucinationer. Under psykos blir man fientlig och aggressiv. Rösterna kan då bli högljudda och aggressiva. Skrika hur värdelös man är och att man skall ta sitt liv.

När man får antipsykotika blir rösterna vänliga, snälla och tystare. Inte skrämmande längre. Kan vara hjälpsamma rent av och kommer inte så ofta. Denna typ av röster kan försvinna.

Vid depression kan rösterna bli deppiga, negativa och dystra också hos en del.

Den vanligaste rösttypen vid schizofreni är viskningar vid läggdags. Då är hjärnan inaktiv och då skapas lättare viskande röster.

Tror att de kan finnas olika typer av röster. Jag tror minnet är inkopplat för en röst kan låta precis som en person man träffat för 20 år sedan.
Geta
#1 Geta 2016-04-18 17:15
Kan det inte vara brist på tal med andra som gör att man fastnar i sina fantasier och rädslor och sedan framkallar röster.

Du har inte rätt att posta kommentarer