Amerikanska forskare har funnit med magnetröntgen (fMRI) hos personer med schizofreni i vila vitt spridda signalförändringar över hela hjärnan, som tyder på att kontakterna mellan olika delar av hjärnan kan vara störd.

Denna typ av stora förändringar över hela hjärnan i signalering har inte beskrivits tidigare och fanns inte hos bipolära.

Tidigare har aktiviteten i vila kallats för bakgrundsbrus och oviktig, men för schizofreni verkar den inte vara det och bör kanske subtraheras i kliniska studier.

Läs mer hos MedicalXpress.

Läs originalartikeln Altered global brain signal in schizophrenia i PNAS.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-05-08 13:19
Inte helt säkert man kan subtrahera bakgrundsbruset i vila från signalerna när man är aktiv. Det kan vara så att vila ger hjärnaktivitet vid schizofreni eller så är bruset ett tecken få störd filterförmåga och att inte ovidkommande sinnesintryck kan sorteras bort. Det kan nog vara det som är aktiviteten man ser här och man har mätt resultatet av dålig filterförmåga.

Rösthallucinationer kan uppkomma vid vila, men inte när man är aktiv dvs bakgrundsbruset vid schizofreni behöver inte vara bakgrundsbrus utan ha andra orsaker.

Du har inte rätt att posta kommentarer