schizofreni

Många riskfaktorer för schizofreni, som invandring eller trauma som barn, kan göra att man känner sig socialt isolerad.

Enligt socialt nederlag (social defeat) hypotesen , så leder långvarig isolering till en förändring av dopamin, som tillsammans med andra riskfaktorer kan leda till psykossymptom. 

Förhöjt dopamin finns också hos de med tidiga tecken på psykos med hög risk att få psykos senare.

En ny studie har visat att de med nedsatt hörsel, som också blir socialt isolerade, har också 72 % förhöjt dopamin och förhöjd dopaminkänslighet.

Detta stödjer social defeat hypotesen om att social isolering kan öka dopamin både vid schizofreni och hörselnedsättning, men det är inte bevisat att social isolering fanns hos de med nedsatt hörsel i denna studie.

Från  Schizophreniaforum.org. Tack stefan för tipset!

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-10-15 14:53
En forskare har kommenterat artikeln på Schizophreniforum.org. Han menar att det är inte förhöjt dopamin som ger psykotiska symptom utan antagligen en ökad känslighet för dopamin i nerverna = dopaminöverkänslighet.
Admin1
#1 Admin1 2014-10-11 21:11
Nu är jag inte helt övertygad om att invandrare drabbas av socialisolering. Jag känner en som bott utomlands i ett land med få västerlänningar och han tyckte sig vara mycket mindre isolerad där än i Sverige. Invandrarna har mycket kontakter med andra invandrare och samma sak var det för honom där han levde. Kan finnas andra förklaringar, som D-vitaminbrist, kostförändring och inaktivitet.

Inte heller övertygad om att hörselnedsättning leder till social isolering utan det kan finnas andra förklaringar till dopaminhöjningen. Har läst att dopamin kan skydda mot hörselskador och dopaminhöjningen kan vara ett sätt att försöka skydda hörseln från ytterligare skador. I den här studien så hade man viss hörsel och kunde höra ungefär hälften av vad som sas.

Du har inte rätt att posta kommentarer