hippocampus

Världens största magnetröntgenstudier på hjärnor med schizofreni (2028 st) visade att jämfört med normalpersoner är:

  • hippocampus, amygdala, thalamus, accumbens och intrakraniell volym signifikant mindre (-4 % till -2 %).

  • pallidum (+ 2 %) (en antipsykotika effekt) och sido ventrikel volymerna signifikant större, som berodde på hur länge man varit sjuk och åldern.

  • skillnaderna mellan individer med schizofreni var ganska hög till hög.

  •  minskningen i hippocampus var större för de som inte fick antipsykotika.

  •  De som insjuknat senare i livet hade större minskning av hippocampus. Personer med långvarig obehandlad psykos kan också ha mindre hippocampus.

Artikeln tar upp att en metaanalys visat på förlust av grå substans (hjärnkrympning) orsakad av antipsykotika, men de pekar på felaktigheter, som kan finnas i dessa studiers upplägg.

Hippocampus har betydelse för bl.a inlärning och minne.

Läs hela artikeln men särskilt Discussion hos Molecular Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2015-06-04 06:27
Det var inte så stora skillnader egentligen i storlek: hippocampus - 4.1 %, amygdala -3,8 %, thalamus -2,7 %, accumbens -3,6 % och pallidum + 2,2 %.

I resultatavdelningen i artikeln står:

Compared with controls, individuals with schizophrenia showed significantly smaller hippocampus (mean difference from control mean: −4.10%), amygdala (−3.80%), thalamus (−2.74%), accumbens (−3.69%) and ICVs (−0.30%), as well as larger pallidum (+2.28%) and lateral ventricle volumes (+18.24%;).
Ready
#5 Ready 2015-06-03 23:39
Om det är något som äter upp hjärnan på schizofrena så borde det vara möjligt att hitta detta.
Admin1
#4 Admin1 2015-06-03 22:23
Det har inte mätt hjärnvolymen här utan volymen på vissa delar inuti hjärnan. De tänker studera hjärnvolymen på ett bättre sätt än tidigare senare för de tror tidigare undersökningar kan vara fel.

Glädjande var att nyare antipsykotika minskade minskningen av hippocampus, som förknippas med psykosstarten och har med inlärning och minne att göra bl.a.

Sedan ökade antipsykotika pallidums volym, vilket har med basala ganglierna att göra. Basala ganglierna styr frivilliga rörelser, så vi kan ha mer nerver dår.
Ready
#3 Ready 2015-06-03 20:50
Citerar Admin1:
Jag tycker det var positiva nyheter om hippocampus t.ex. Sedan var det ju stor variation mellan individer. Vad var nedslående, Ready?


Jag tycker att det är nedslående att schizofrena får mindre hjärnvolym.
Admin1
#2 Admin1 2015-06-03 19:42
Jag tycker det var positiva nyheter om hippocampus t.ex. Sedan var det ju stor variation mellan individer. Vad var nedslående, Ready?
Ready
#1 Ready 2015-06-03 19:26
Det är nedslående att läsa detta.

Du har inte rätt att posta kommentarer