kollagen

Kollagen finns i t.ex huden

En liten del av ett kollagenprotein (bindväv) kan skydda hjärnan från schizofreni genom att stimulera bildning av synapser i hjärnan enligt en ny studie.

Upptäckten kan leda till nya behandlingar av psykiska sjukdomar.

Kollagen XIX, som innehåller denna peptid har om den saknas visats öka risken för ärftlig schizofreni.

Det verkar som avsaknaden av detta kollagen hämmar funktionen av interneuron, som reglerar nervtrafiken.

Peptiden av detta kollagen heter matrikryptin kunde hos möss rädda interneuronen hos möss, som saknade kollagen XIX.

Forskarna skall nu undersöka om denna peptid kan användas mot schizofreni.

Läs mer hos MedicalXpress.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-03-16 19:42
Ganska intressant, men inte säkert att det fungerar annat än vid fel på kollagen XIX. Det skall bli spännande att följa denna forskning. Interneuron har främst kopplats till kognitiva symptom, som tänkande och minne. Där diskuteras låga doser Iktorivil som en behandlingsmöjlighet via interneuronen.

Fungerar matrikryptin kan det gå att göra en läkemedelssubstans som kan ges i tablettform. Har gjorts tidigare för peptider. Peptider är inte alltid så lämpliga som läkemedel och kan kräva injektion.

Du har inte rätt att posta kommentarer