Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Landstingen är skyldiga att ge vård i tid, fast läkarkontakt och göra patienten delaktig i vården.

I dag är det inget landsting som fullt ut följer lagen.

Detta får allvarliga konsekvenser för patienter med komplexa tillstånd och kroniska sjukdomar.

Vi har i en valenkät till riksdagspartierna ställt frågan om stärkta patienträttigheter i lagen.

Läs mer i Dagens Samhälle.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2018-09-03 19:36
Jag tror att det kan komma begränsningar för hyrläkare dvs att bara en liten del av dem idag får jobba som hyrläkare. Troligen finns för många hyrläkare idag så ordinarie läkare dräneras från vården, vilket leder till en sämre vård. Hyrläkare är till för korta vikariat och ingen permanent lösning.
Geta
#1 Geta 2018-09-03 17:58
Det är ovanligt med fast läkarkontakt, när de flesta jobbar som stafettläkare.

Du har inte rätt att posta kommentarer