schizofreni

En ny studie har funnit att genen för natriumkanalproteinet SCN2A är kopplad till generell kognitiv förmåga hos personer med schizofreni, men inte hos normalpersoner.

Den kognitiva förmågan är ju ofta nedsatt vid schizofreni, vilket sänker funktionsförmågan = arbetsförmåga och förmåga att klara vardagen.

Natriumkanalerna är viktiga för nervernas kommunikation och störningar där kan försämra informationsutbytet mellan hjärnans nervceller.

Typen av SCN2A gen verkar också påverka hur hjärnan arbetar bedömt via magnetröntgen eller studier av död hjärnvävnad.

Detta gör att natriumkanalerna kan användas för att utveckla nya läkemedel mot kognitiva besvär.

Från Schizophreniaforum.org.

 

Turister får Jerusalemsyndrom

Akutläkaren Gregory Katz i Jerusalem berättar om de turister som blir så överväldigade att de tror att de själva är Jesus.

De inbillar sig att de är Jesus, Moses eller Maria Magdalena. Det psykotiska tillståndet slår mot turister och kräver akut vård.

– Vi har haft mängder av patienter från Sverige, säger akutläkare Gregory Katz.

Läs mer i Aftonbladet. Tack vnv för tipset!

Det finns psykiska icke-epileptiska anfall, som kan förväxlas med riktiga epileptiska anfall.

Hos många av dessa patienter förekommer samtidig utvecklings- eller personlighetsstörning eller psykisk sjukdom, såsom posttraumatiskt stressyndrom, ångest eller depression.

Video-EEG rekommenderas för diagnostik.

Psykiska icke-epileptiska anfall felbehandlas ofta med antiepileptika, när de egentligen skall ha psykoterapi och psykofarmaka.

Läs mer i Läkartidningen.

Primära negativa symptom påverkar negativt social-, arbets- och rekreations-förmåga hos personer med schizofreni även när hänsyn tagits till sekundära negativa symptom visar en kanadensisk studie.

Undersökningen visade också att värre negativa symptom ökade psykos, depression, ångest och extrapyramidala symptom.

Primära negativa symptom beror på själva sjukdomsprocessen vid schizofreni, medan sekundära negativa symptom orsakas av andra symptom, andra sjukdomar, mediciner eller miljön.

Läs mer i medwireNews.

schizofreni

En ny vetenskaplig tidskrift Schizophrenia Research: Cognition har startat och det unika är att alla kan läsa artiklarna gratis på nätet.

Det normala är att annars att det kan kosta 100-300 kr att läsa en artikel.

Läs mer hos Schizophrenia Research: Cognition.

Synhallucinationer vid schizofreni kan orsakas av för hög nervtrafik till ett speciellt område i hjärnan tyder en ny undersökning på.

Av 180 studerade personer hade 45 (25 %) synhallucinationer.

Mellan amygdala i hjärnan och synbarken var nervtrafiken högre än normalt vid synhallucinationer.

Detta kan göra att synminnen reaktiveras och hämtas mer än normalt vilket antagligen ger hallucinationer.

Hippocampus som tidigare ansetts involverad i synhallucinationer var det inte här.

Läs mer hos medwireNews.