En studie på friska personer visade att sömnbrist minskar förmågan att stoppa icke-önskvärda och obehagliga tankar.

Antalet oönskade tankar ökade med 50 %.

Forskarna säger att detta kan ha betydelse för många psykiska sjukdomar inklusive schizofreni.

Läs mer hos EurekAlert.

En patient upptäcker en ekorre på en psykiatrisk vårdinrättning i Enköpings kommun, men blir först inte trodd och får arbeta för att övertyga personalen om att ekorren är verklig.

Patienten vinner diskussionen - en ekorre har tagit sig i lokalerna.

Polisens regionledningscentral kontaktas om råd och dåd angående ekorrar, men ekorrar är mycket sällan av polisiärt intresse och frågeställaren hänvisas vidare till Kottecentralen.

Läs mer hos polisen.se. Tack för tipset vnv!

Läs diskussionen som text hos HCPLive.

Schizofreni är en svår psykisk sjukdom som drabbar c:a 0.4-1% av världens befolkning och innebär mentala störningar samt förändrad verklighetsuppfattning.

Sjukdomen är i de flesta fall av kronisk karaktär och leder till en genomsnittlig livsförkortning med c:a 15 år jämfört med befolkningen i stort.

Läs mer hos Schizofreniförbundet.

Dawn Velligan, PhD Schizofreni är mer än en sjukdom

Läs mer hos HCPLive.

Katatoni är ett syndrom med påverkan på framför allt rörelser, affektiva och viljemässiga funktioner.

Syndromet består av en rad olika symtom som kan verka mycket besynnerliga för en betraktare.

Det finns allt från lindriga former med ett fåtal och inte så framträdande symtom till allvarliga tillstånd som kräver akut behandling.

De senare formerna förknippas med immobilisering och autonom dysfunktion, vilket ligger bakom sjukdomen och dödligheten. 

Tillståndet har traditionellt förknippats med schizofreni men förekommer troligen i högre grad vid bipolär sjukdom och även vid många medicinska och neurologiska sjukdomar.

Läs mer i Läkartidningen.