Lennart Lundin

Vi borde inte värdera dödsfall i sjukdomar olika beroende på diagnos.

Allvarlig psykisk sjukdom är troligen ett större problem än covid-19, skriver Lennart Lundin, förste vice ordförande i Schizofreniförbundet.

Läs insändaren i Dagens Nyheter.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2020-09-30 13:54
Jag tvivlar på att allvarligt psykiskt sjuka hade normal livslängd för 70 år sedan?
Geta
#1 Geta 2020-09-30 09:25
Kan man inte krasst räkna med att dessa individers död inte är någon förlust för samhället. De är sällan arbetsföra och kan försörja sig själva. De är också ibland en börda för de anhöriga. Det tycker jag att medlemmarna ofta klagar på i Schizofreniförbundet.

Du har inte rätt att posta kommentarer