Uppdrag gransknings genomlysning av Försäkringskassan bekräftar bilden av stora brister i handläggningen av sjukersättning.

Sverige borde nu följa flera andra länders exempel och göra försök med basinkomst istället för att bara reformera en trasig institution.

Läs mer hos ETC.

Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH

Uppdrag Gransknings nya genomlysning av Försäkringskassan bekräftar RSMH:s och flera myndigheters bild av enorma brister i handläggningen av sjukersättningen.

– Nu vill vi se ett slut på Försäkringskassans fantasier om en arbetsmarknad som inte existerar och en återgång till respekt för läkares yrkeskunskap, säger Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

Läs mer hos RSMH.

Upprätta en statlig kommission som granskar Försäkringskassan och ger personer som fått felaktiga avslag upprättelse.

Det kräver nu Riksförbundet för Social och Mental hälsa efter tv-programmet Uppdrag Gransknings avslöjanden om stora brister i handläggningen av sjukersättningen.

Läs mer hos RSMH.

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Människor går under i ett socialförsäkringssystem som inte längre fungerar. Försäkringskassans agerande som satt rättssäkerheten ur spel måste få ett slut.

I dag lanserar Funktionsrätt Sverige en idéskrift och ställer politiker mot väggen – vad vill ni med socialförsäkringen?

Läs mer hos Aftonbladet.

En ny rapport bekräftar RSMH:s bild av brister i handläggningen av ersättningen till unga med nedsatt arbetsförmåga.

– Nu förväntar vi oss förändringar av Försäkringskassan, säger Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH.

Under 2017 och 2018 ökade andelen avslag för aktivitetsersättning från 13 till 30 procent, utan att några förändringar gjordes i lagarna eller rättspraxis.

Läs mer hos RSMH.

Jimmie Trevett

I mars uppdrog regeringen att åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen.

Syftet med utredningen är att ersättningen ska ge ”hög trygghet, god förutsebarhet och stabilitet”.

I utredningens referensgrupp medverkar Jimmie Trevett för RSMH:s räkning.

Läs mer hos RSMH.

Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH

Tillit, respekt och ödmjukt bemötande.

Ljudisolerade väggar och mobila specialteam.

Det finns många sätt att rädda psykiskt sjuka människor från gatan.

Och en stor del av ansvaret vilar på hyresvärdarnas axlar.

Läs mer hos Hem & Hyra.

För sjuka för ett hem – tusentals är hemlösa på grund av psykisk ohälsa också i Hem & Hyra.

Stig spelar musik och sjunger – efter 34 år som hyresgäst är han inte längre välkommen i Hem & Hyra.

Sjukpensionären Benita ställdes på gatan – trots att hon borde fått stöd i Hem & Hyra.

Enkelt stöd vid psykisk ohälsa kan rädda hem – många blir utan i Hem & Hyra.