NSPH har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att samla in patienters, anhörigas och närståendes erfarenheter av psykiatrins tvångsvård och tvångsåtgärder.

Första steget är att samla in information via enkäter och därefter ska vi göra både djupintervjuer och bjuda in till fokusgrupper.

Läs mer hos Schizofreniförbundet.

Läs broschyr.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2022-04-26 12:12
Tvångsvård och även psykiatri handlar till stor del om vård av missbrukare. Missbrukare har svårt att få frivillig vård, då missbruk framkallat de psykiska symptomen. När de verkar vara våldsamma får de vård = tvångsvård. Brukar vara 3 månader. Tänk på att när schizofrenidiagnos ställs skall missbruk uteslutas som orsak. Dvs missbruk kan ge en schizofreniliknande sjukdomsbild och framkalla psykiska symptom och gör personen sjukare. Om allt missbruk försvann skulle tvångsvården minska drastiskt.

Du har inte rätt att posta kommentarer