Många föräldrar med psykossjukdom tycker att det är svårt att prata med sina barn om sitt psykiska mående.

Samtidigt kan barn ha svårt att förstå vad som händer och känna oro för föräldern.

För att uppmärksamma barnen och deras behov har en ny samtalsmodell tagits fram inom psykosvården på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Samtalsmodellen Kungsliljan är utarbetad av kurator Annika Åkvist och skötare Anette Ståhlberg, vid psykosmottagningen på sjukhuset.

Den kommer nu att införas inom verksamheten.

Läs mer hos 24Uppsala.se.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-12-19 18:50
Intressant. Samma modell kanske kan användas till barn med psykossjukdom, men de är ovanliga och utgör bara 2 % av schizofrenifallen. Ju yngre barnet är desto ovanligare är det.

Du har inte rätt att posta kommentarer