schizofreni

Är nerverna för tysta?

Kommunikationen mellan nervceller i hjärnan sker via dendriternas små utskott spines, som därigenom är mycket viktiga för hjärnans funktion.

Vid schizofreni finns färre spines, vilket tros orsaka kognitiva bristerna via minskad glutamatstimulering.

En ny studie har visat att om proteinet ankyrin-G minskas så reduceras spines och glutamat stimulering av nerver. Spines är inte konstanta utan kan öka eller minska beroende på styrkan i nervkommunikationen.

En annan studie har visat liknande för proteinet dysbindin, som om det saknas också leder till färre spines.

Både ankyrin-G och dysbindin verkar återfinnas bland schizofrenigenerna.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-11-07 22:32
Schizofreni innebär att kommunikationen med omvärlden är störd. Det intressanta är att kommunikationen mellan nervcellerna är också störd, så våra nervceller har liknande problem som oss själva. För dålig kontakt mellan nervceller verkar ge oss problem med tankeförmåga och negativa symptom. Överaktivitet på andra ställen ger oss psykos.

Synd att det inte var tvärtom att vi hade bättre tankeförmåga och var mindre tokiga än normalt :-)

Du har inte rätt att posta kommentarer