Amerikanska forskare har funnit att det finns två olika typer av schizofreni om magnetröntgen bilder på hjärnan studeras med en teknik, som justerar för vissa avvikelser, som ålder, kön mm.

Den första typen hade mindre volym av grå substans medan den andra typen, som utgjorde 40 % hade nästan helt normala hjärnor.

Hos sista gruppen var hjärnans striatum förstorad, men kliniskt sett skilde den sig inte från första typen.

Det var enbart magnetröntgen, som skilde dem åt.

Läs mer hos Science Daily.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2020-03-05 14:51
Det som kanske kunnat ge en skillnad är gamla och nyare antipsykotika. Nyare antipsykotika verkar ha en nervskyddande effekt som sågs kam man säga i typ 2, medan gamla antipsykotika kan ge förlust av grå substans och typ 1.

Slutsatsen man kan dra är att psykosbenägenhet går ej att se med magnetröntgen, eftersom inga kliniska skillnader fanns mellan de båda grupperna.

Du har inte rätt att posta kommentarer