En portabel apparat finns som kan analysera blod från ett stick i fingret och direkt på mottagningen ge besked om mängden vita blodkroppar.

En sådan apparat kan användas vid kontrollerna av vita blodkropparna, som görs för de som får Leponex och då får man besked direkt om resultatet när man är på mottagningen.

Läs mer på Medscape 

Det går delvis att förutsäga vilka schizofrenipatienter som kommer att gå upp i vikt och utveckla fetma.

Vidare är det möjligt att till viss del förutsäga vilka som kommer att ha sjukdomen under kontroll fem år efter insjuknandet.

Det visar en ny avhandling av läkaren Robert Bodén.

Läs mer i ergo.

Bara 30 % av de som får nyare antipsykotika får regelbunda kontroller av blodsocker och kolesterol enligt en ny amerikansk studie.

Kontrollerna skall göras för att minska risken att få diabetes och hjärt-kärlbesvär.

Redan 2003 föreskrev den amerikanska myndigheten FDA att sådana kontroller skulle ske.

Läs mer på Reuters.

Forskare säger att läkemedel mot epilepsi, som ges under tiden hjärnan utvecklas dvs tidig barndom kan utlösa schizofrenilikt beteende i djurmodeller.

Hos människa är kramper i barndomen en signifikant riskfaktor för att senare i livet få schizofrreni, men det är inte känt om detta beror på själva kramperna eller från biverkningar av epilepsimedicineringen.

Läs mer på EurekAlert.

Barn och ungdomar, som får nyare antipsykotika riskerar snabb och hög viktökning efter 12 veckor enligt en ny amerikansk undersökning.

Zyprexa, Risperdal, Seroquel och Abilify gav alla viktökning och Zyprexa mest med 15 % och Abilify minst med 8 %.

Alla preparat utom Abilify gav en snabb och signifikant höjning av metabola markörer som kan signalera fetma som vuxen, liksom diabetes och högt blodtryck.

Forskarna tyckte att resultatet var alarmerande. Det kan vara skadligt för barnena hälsa på lång sikt att drabbas av sådana viktökningar.

Läs mer i New York Times.

Uppgifter om alarmerande biverkningar bör leda till att en producentobunden panel omgående granskar eventuella risker vid neuroleptikabehandling.

Läs mer i Läkartidningen. Tack, Geta för tipset!