Trots sin modesta förmåga att minska viktuppgång kan diabetesmedicinen metformin vara ett viktigt tillägg för personer med viktuppgång orsakad av antipsykotika.

Detta har framkommit av en utvärdering av 40 studier och 19 olika sätt att medicinera bort viktuppgången av antipsykotika.

Metformin gav i genomsnitt 3,7 kg mindre vikt. Abilify, Edronax och Topimax gav också viss viktminskning.

Att lägga till Abilify gav i snitt 2,1 kg lägre vikt.

Metformin förbättrade insulin effekten och blodfetter och även Abilify gjorde det sistnämnda.

Läs mer hos Psychiatric News.

Eftersom dödsfallen i Japan med Xeplion nu har ökat från 17 till 21, så kräver myndigheterna att läkemedelsfabrikanten skall varna patienterna om riskerna.

Det är ännu inte fastlagt att Xeplion orsakat dödsfallen i Japan, där 10900 personer fått preparatet. Xeplion används i 77 andra länder, där liknande rapporter inte kommit.

Läs mer hos The Japan Times.

En Friskvårdsbok som RSMH publicerade för något år sedan inleddes med en handfast drastisk varning: 

”En varning till dig som använder läkemedel för schizofreni, manodepressiv sjukdom och andra psykiatriska funktionsnedsättningar. Du uppmanas att vara observant på tecken som diabetes, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar samt rubbade blodfetter.”( S 4 Friskvård & livsstilsfrågor – Vägen mellan medicin, biverkningar och hälsa, RSMH, 2009).

Läs mer vad Jimmie Trevett skriver i RSMHBloggen.

Risperdal

Tillverkaren av Risperdal har i USA fått flera stämningar från män och pojkar som utvecklat bröst (gynekomasti) efter att de fått Risperdal.

Senast var det en man som använt Risperdal i 3 år innan brösten utvecklades.

Han vill nu ha ersättning för de kroppsliga, emotionella och psykologiska skador denna biverkan orsakat honom.  

Att Risperdal ger gynekomasti beror på att det kan höja hormonet prolaktin. 

I USA används Risperdal också vid ADHD, som är en användning som inte är godkänd av myndigheterna.

Läs mer i Digital Journal.

Kamptokormi och pleurototonus är ovanliga biverkningar av neuroleptika men kan även ha andra orsaker.

Vid kamptokormi viker sig patienten som en fickkniv vid stående eller gång men kan räta ut sig i liggande. 

Vid pleurototonus är patienten sned i överkroppen och lutar som tornet i Pisa, varför tillståndet också kallas Pisa-syndromet. 

Läs mer i Läkartidningen. Tack Geta för tipset.

Risken för bukfetma kan öka så mycket som 4 gånger vid schizofreni jämfört med normalbefolkningen visar en genomgång av över 130 kliniska studier.

Det fanns också andra faktorer med risk för hjärtproblem, som lågt HDL-kolesterol, metaboltsyndrom, förhöjda triglycerider och diabetes där risken var fördubblad.

Risken för detta ökade ju länge tid man hade varit sjuk utom för diabetes och högt blodtryck, som även förekom hos nyinsjuknade.

Forskarna föreslår regelbundna kontroller av midjemått, men helst också faste blodsocker, triglycerider, HDL-kolesterol och hemoglobin A1C-nivåer och att man skall försöka identifiera de med risk för hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer hos News Medical.