Psykoterapi vid schizofreni

Mer
02 nov 2006 09:57 #52186 av Sylviaplath
Svar från Sylviaplath i ämnet Psykoterapi vid schizofreni
Jo, en sak till (Bateson).

Jag håller inte med dig om att problem på psykotisk personlighetsorganisationsnivå inte kan 'repareras' eller åtminstone lindras kraftigt. Jag tror att det många gånger går (inte alltid dock). Och jag tror att problemet handlar om brist på resurser och fel matchning när det gäller terapeut och patient, och metod och patient.

Be Logga in ansluta till konversationen.

Mer
02 nov 2006 13:06 #52193 av Sylviaplath
Svar från Sylviaplath i ämnet Psykoterapi vid schizofreni
Har nu lyssnat på ovan föredrag
Tyvärr förvillar talaren begreppen, alternativt är ingången för amerikansk för att gälla här.

Psykoanalytisk teori är inte ett vedertaget begrepp i Sverige.
Att som talaren gör blanda samman psykoanalys och dynamisk psykoterapi är sedan 20, 30 eller tom 40 år fullständigt förlegat. Searle sysslade med psykoanalys på schizofrenipatienter, men det var som sagt för väldigt länge sedan.

Ska man vara petnoga bottnar all psykoterapi, dvs också KBT i Freuds gamla teorier och det är förhoppningsvis ingen som blandar ihop Freuds driftsteori med KBT.

Talarens jämförelse mellan terapiformerna blir lite som att jämföra ett äldre läkemedel som doseras enligt gammal kunskap, med ett nytt. Idag vet man att de doser som Haldol ursprungligen godkändes på är helt onödigt höga och inte rättvisande i jämförelser med nya läkemedel.

Inte heller drar vi i Sverige psykos och schizofreni över samma kam som talaren gör.

Idag har alltså stora överlappningar skett mellan kognitiv psykoterapi och dynamisk psykoterapi, och psykoanalys är sedan länge en helt egen historia. Vad talaren alltså kritiserar är alltså egentligen inte definierat. Att kritisera något utan att precisera vad innebär är en slags pseudokritik och hör inte hemma i vetenskapliga debatter. Denna miss av talaren gör att argumenten för KBT tyvärr hänger i luften. Och risken finns att folk tror att KBT är en patentlösning som det sannolikt inte är, om än väldigt effektiv för vissa problem och grupper.

Be Logga in ansluta till konversationen.

Mer
02 nov 2006 14:13 #52195 av Geta
Svar från Geta i ämnet Psykoterapi vid schizofreni
Varför ska det vara så livsfarligt med psykoterapi vid schizofreni?
Är det för att den tar upp relationer mellan människor?
Att människor påverkar varandra på gott och ont, men att det sällan är något neutralt och likgiltigt som sker.

Be Logga in ansluta till konversationen.

 • Ready
 • Ready Profilbild
 • Besökare
 • Besökare
02 nov 2006 14:14 #52196 av Ready
Svar från Ready i ämnet Psykoterapi vid schizofreni
Angående psykoanalys så är det egentligen sjukt att låta en främmande person få del av ens innersta tankar och privatliv. Jag vänder mig till anhöriga istället, dom har inget av det förakt som psykpersonalen har. Den kontakten jag har med psykpersonalen rör i första hand praktiska frågor som sjukersättning och dylikt, så länge samtalen kretsar kring sådana frågor är jag inte rädd.

Be Logga in ansluta till konversationen.

Mer
02 nov 2006 16:48 #52210 av Admin1
Svar från Admin1 i ämnet Psykoterapi vid schizofreni
På 60-talet i USA så prövade men i ganska stor skala psykoanalys vid schizofreni, men man kom fram till att de flesta faktiskt försämrades i sin sjukdom. Sedan dess har man varit lite skeptisk till psykoterapi vid schizofreni i USA. Man vet alltså sedan gammalt att psykoanalys inte fungerar vid schizofreni. Det är alltså testat.

Supportive psykoterapi har jag läst att det skulle vara vanliga stödjande samtal av en case manager alltså typ personligt ombud. Det finns studier gjorda på den men effekten är mycket svagare än antipsykotika om man tittar på sjukhusinläggningar som indikator.

Be Logga in ansluta till konversationen.

Mer
02 nov 2006 18:23 #52222 av Sylviaplath
Svar från Sylviaplath i ämnet Psykoterapi vid schizofreni
Är inte överraskad om psykoanalys, dvs regelrätt psykoanalys, tom visats vara 'skadlig' för vissa patienter. I USA (och möjligen även här) kan psykoanalys och dynamisk psykoterapi också möjligen liknat varandra mer, men det är alltså längesedan och gäller inte sedan flera decennier. Skulle fö absolut inte klarat psykoanalys när jag var sjuk och anser mig fortfarande inte ha tillräcklig mental hälsa för att pröva psykoanalys och dess fria associationer (av skäl som jag skrivit om ovan). Är inte rädd för terapi annars, men känner mina gränser.

Appropå föredraget ovan är det synd att talaren blandar ihop begreppen. Det finns mycket starkare skäl som talar för KBT än att hänvisa till 40-50 år gamla studier på en metod som iallafall i sverige inte längre används på personer med psykotiska problem. Om det ens någonsin skett i någon större skala. Det låter tom på 'innehållet' i den KBT han talar om, som att den är väldigt lik modern dynamisk psykoterapi. Och som sagt, idag har båda riktningarna tagit influenser från varandra men dynamisk psykoterapi fokuserar fortfarande mer på relationer och känslor och är inte lika 'hands on'.

Be Logga in ansluta till konversationen.

 • Nissegossen
 • Nissegossen Profilbild
 • Offline
 • Jubelhedersmedlem
 • Jubelhedersmedlem
 • Gubben
Mer
02 nov 2006 18:27 #52223 av Nissegossen
Svar från Nissegossen i ämnet Psykoterapi vid schizofreni
bateson! Kolla in vad jag skrivit i en text som jag kallar Den Jaglöse eller Den jag löse!

"Det påminner en del om hur psykoanalytikern Heinz Kohut som kämpat mycket med frågor om mycket djup ångest inom oss,beskriver det. "I psykoserna...har inget centralt själv utformats i den tidiga utvecklingen... I dessa fall kan den psykoanalytiska situationen inte åstadkomma den långsiktiga aktivering av självets centrala kaos i en användbar överföring som är en förutsättning för igångsättandet av de processer som skulle leda till att det nyskapades ett centralt själv. För att åstadkomma läkning skulle den terapeutiska processen behöva tränga undan de organiserande skickten (försvarsstrukturerna) och bereda rum för ett långvarigt återupplevande av växlingarna mellan prepsykotiskt kaos och tryggheten i en primitiv sammansmätlning med ett arkaiskt självobjekt."


Sant är att jnag inom mig har inget egentligt jag! Det jag kallar jag inom mig kallar jag i den här texten självet! DET är det som, är mitt jag! Dvs det som jag betraktar som mitt eget jag, är det högt talade eller skrivna ordet! Inom mig själv är det bara självet som existerar!

Med andra ord skulle psykoanlys kunna skada mig oerhört mycket!

<!-- l --><a class="postlink-local" href="www.viska.se/phpBB3/viewtopic.php?f=1&am...ic.php?f=1&t=896[/url]<!-- l -->

Finns numera här viska.richardhandl.com/index.php Viska 3.1 om schizofreni forum

Be Logga in ansluta till konversationen.

 • bateson-
 • bateson- Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Guldmedlem
 • Guldmedlem
Mer
02 nov 2006 18:31 #52226 av bateson-
Svar från bateson- i ämnet Psykoterapi vid schizofreni
Admin verkar inte särskilt intresserad av psykodynamisk psykoterapi förstår man av hennes kommenter. Nej, psykoanalys kanske inte är det första man rekomenderar vid psykotiska tillstånd.

Men framförallt möjligheten att kunna få psykoterapi - om nu patienten önskar det. Och det utan att bli ruinerad på kuppen. Det ska alltså vara tillgängligt och prioriterat, särskilt för svår psykiatrisk symtomologi typ psykossjukdomar.

Vill man sen inte ha det ska man natuligtvis inte ha det.

Med supportive psychotherapy menar jag inte den behandling en case manager ger, utan en särskild modalitet inom psykodynamisk psykoterapi (psykoanlytikern och psykiatern Otto Kernberg har utförligt beskrivit den formen i flera arbeten), som primärt inte är ute efter att lösa upp alla svårigheter, utan huvudsakligen är här och nu orienterat, men - och det är viktigt - innehåller en potentiell utvecklingsbar möjlighet, så att den övergår i mer bearbetande behandling med tiden.

KPT och KBT kan sägas innehålla det första stadiet i en stödterapi. Men de senare metoderna är mer symtominriktade.

Det viktigaste är kanske inte arten utan att patienter med allvarliga psykiatriska funktionshinder ska ha rätt till psykoterapi (om dom vill). Och detta bör vi kräva av de folkvalda. På samma sätt som vi har rätt till mediciner.

Be Logga in ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.226 sekunder