Var sjätte patient inom psykiatrin har utsatts för skador och i fyra fall av fem följs inte riktlinjer.

Det visar en ny journalgranskning.

Läs mer i Dagens Medicin.

Förlängt sjukdomsförlopp, självdestruktivt beteende och mest drabbade kvinnor enligt Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2018-10-03 17:55
Det var var 6:e patient som hade en skada och hos var 12:e hade skadan kanske kunnats undvikits. Jag hade tidigare kontakt med personer i USA med schizofreni och där träffade man psykiatern varannan vecka. De var chockade över att jag bara träffade psykiatern en gång per år. En del av kritiken beror nog på för liten kontakt med psykiatrin. men det är brist på psykiatrer och sjuksköterskor. Möjligen om några år kan appar förbättra kontakten med psykiatrin så den blir kontinuerlig.
Geta
#3 Geta 2018-10-01 20:40
Många förväntar sig nog mer av psykiatrin än vad den kan infria. Man får ta tiden till hjälp.
Klanggedin
#2 Klanggedin 2018-10-01 20:37
Jag tänker angående riktlinjerna att dom förmodligen är svåra att följa till punkt och pricka hela dagarna och att säga att dom ska kunna det är inte helt rätt.
Admin1
#1 Admin1 2018-10-01 18:40
Det var samma skadebild som den kroppsliga vården. 17 % hade skador och hälften hade kunnats undvikas. De vanligaste skadeområdena förlängt sjukdomsförlopp, som bland annat inrymmer obehandlat sjukdomstillstånd, felaktig diagnos, otillräcklig behandlingseffekt eller avbruten behandling.

Du har inte rätt att posta kommentarer