Nu är tanken att vården av länets missbrukare ska förbättras.

För i dag invigdes Beroendecentrum Västmanland.

Det ligger i psykiatrins lokaler vid sjukhuset i Västerås.

70 procent av vuxenpsykiatrins patienter i dag har missbruksproblem.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Kanadensiska forskare har funnit att missbruk av drogen metamfetamin ökar risken att drabbas av schizofreni 1,5-3 gånger.

Missbruk av metamfetamin är ganska vanligt i USA.

Läs mer på CBS news.

Tidigare vetenskapliga studier har kopplat konsumtion av cannabis till störd koncentration och minne.

En ny studie på råttor fann att hjärnaktiviteten blev högst okoordinerad och felaktig av cannabis.

Forskarna tror att detta hjärnkaos kan leda till neuropsykologiska och beteende störningar liknande de som observerats vid schizofreni.

Läs mer enn.com.

Denna studie visar att risken för återfall i våldsbrott är lägre hos kriminella personer med psykiska besvär och missbruk som deltar i planerad beroendevård på specialistmottagning.

Missbruk av alkohol och/eller narkotika är mycket vanligt bland personer med kriminalitet och psykiska störningar och anses vara en av de viktigaste riskfaktorerna för återfall i våldskriminalitet.

Trots detta saknas utvärderingar av effekten av behandling som fokuserar på missbruk bland kriminella.

Läs mer i Läkartidningen.

Regeringens utredare: Av kompetens- och resursmässiga skäl bör missbruksvården flyttas från de 290 kommunerna till de 21 landstingen.

Missbruk betraktas i allt högre grad som sjukdomstillstånd och allt fler medicinska behandlingar har utvecklats.

Den utbredda förekomsten av samsjuklighet mellan beroende och annan psykisk sjukdom förstärker också behovet av sjukvård.

I min utredning – som lämnas till regeringen i dag – föreslår jag därför att ansvaret för missbruksvården samlas hos landstingen i stället för hos kommunerna.

Socialtjänsten får i den nya lagen ansvar för bland annat boende, jobb och försörjning.

Förändringen skapar förutsättningar för tidig upptäckt och en mer kunskapsbaserad vård i hela landet – oavsett typ av missbruk, skriver Gerhard Larsson.

Läs mer i Dagens Nyheter. Tack Geta för tipset!

Risken att dö är 20 gånger större för personer som lider av alkoholpsykos jämfört med andra människor i samma ålder.

Läs mer i Svenska YLE.