Tove Lugnegård vid Göteborgs universitet har jämfört psykiatiska och kognitiva aspekter hos personer med Aspergers syndrom och personer med schizofreni samt en normal kontrollgrupp.

Båda grupperna hade betydande autistiska drag jämfört med kontrollgruppen, något mer hos gruppen med Aspergers syndrom än hos gruppen med schizofreni.

Båda grupperna hade svårigheter med social kognition jämfört med kontrollgruppen, men gruppen med schizofreni var mer avikande än gruppen med Aspergers syndrom.

Läs hennes avhandling som pdf-fil här

Du har inte rätt att posta kommentarer