sjukhussäng

I England har en undersökning visat att de med schizofreni har de längsta inläggningarna på sjukhus och i genomsnitt 30 dagar.

Då har man undersökt alla sjukdomar och även kroppsliga sjukdomar som cancer.

För brännsår varade inläggningarna 1 dag och för lungcancer 5 dagar.

Men även andra psykiska sjukdomar tenderade att stanna länge på sjukhus.

Att psykiska sjukdomar har långa inläggningar beror på att det är kris och att patienten själv eller omgivningen inte orkar, vilket är annorlunda än ett benbrott.

Dessutom har hälften tvångsvård för att de är en fara för sig själv och andra.

Vid kroppsliga sjukdomar kan man lämna sjukhuset, när man vill, men det går inte vid tvångsvård.

Forskare tror att förebyggande vård till barn och ungdomar kan kanske minska psykiska sjukdomar och därmed långa inläggningar.

Läs hos Mirror.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2015-02-09 22:35
En sak som kanske skulle kunna förkorta inläggningarna var att ge depåinjektion vid inläggningen för då har medicin getts för 2-4 veckor på ett säkert sätt. Möjligen kan det förkorta inläggningarna och göra att man kan utskrivas tidigare. I USA är Abilify Maintena godkänd att ge vid återfall i psykos dvs i samband med inläggning.
Admin1
#4 Admin1 2015-02-07 19:32
Den frivilliga vården kunde vara gratis för att folk skulle välja det istället för tvångsvård. Det skulle kunna minska tvångsvården. Tror inte att folk skulle lägga in sig för att det var gratis. Dessutom måste man ju få inläggningen beviljad av läkare. Många blir ju nekad frivillig vård och kanske delvis för att tvångsvården är så stor.
Ready
#3 Ready 2015-02-07 19:15
Om det vore gratis att vara inlagd så skulle patienter lägga in sig av ekonomiska skäl, så det funkar nog inte att göra det gratis.
Admin1
#2 Admin1 2015-02-07 17:39
Det går att minska tvångsvården, som ofta är långvarig med depåinjektioner och bättre missbruksvård. Tvångsvård får man oftast på grund av avbruten medicinering. Missbrukare får fler psykoser och orsakar dessutom det mesta våldet. Mer psykosociala behandlingar kan säkert också minska behovet av inläggningar.
Ready
#1 Ready 2015-02-06 19:35
Jag är glad att det kostar pengar att vara inlagd med tanke på att jag inte är inlagd så ofta. Jag tar min medicin.

Du har inte rätt att posta kommentarer