Samtidigt som den psykiska ohälsan bland läkare fortsätter öka stänger Ersta psykiatriska klinik – som i mer än 50 år haft uppdraget att hjälpa just sjukvårdspersonal – nu för gott.

Bland läkarna på kliniken är besvikelsen stor – liksom oron för patienterna.

Sammanlagt har kliniken drygt 2 000 patienter.

Läs mer hos Läkartidningen.

Alla får inte effekt av sin behandling och andra avbryter behandlingen själv och får psykoser.

Många har svårt att arbeta och sociala svårigheter och behöver hjälp med det.

Tiden för obehandlad psykos bör kortas ner genom att familjen bör känna igen sjukdomen.

Sedan de som nyss insjuknat måste förstå att de måste fortsätta behandlingen  för att inte bli sjukare.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Det finns stora variationer mellan landstingen i hur många personer som tar del av de tandvårdsstöd,  som grönt kort och Särskilt tandvårdsbidrag.

Reglerna är otydliga, vilket försvårar möjligheterna att göra likvärdiga bedömningar, visar en utvärdering.

Utvärderingen visar också att färre män än kvinnor får stödet.

Bara en sjättedel får Särskilt tandvårdsbidrag.

Socialstyrelsen anser att tandvårdsförordningen behöver en översyn och omfattande revidering.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Läs mer om Billigare tandvård.

Fotios Papadopoulos, vd på Svensk Telepsykiatri

Sedan 2014 har Svensk Telepsykiatri kunnat erbjuda psykiatriska och psykologiska tjänster via videolänk.

I flera landsting råder det brist på både psykiatriker och psykologer, framför allt i glesbygd, och både privata- och offentliga aktörer har haft stor hjälp av Svensk Telepsykiatri och deras tjänst Psykonline.

Företaget sysselsätter idag ett tiotal psykologer och psykiatriker.

Nu satsar företaget på en fortsatt tillväxt med affärsutvecklingsstöd från företagsinkubatorn och acceleratorn UIC (Uppsala Innovation Centre).

Läs mer hos myNEWSdesk.

Den 1 mars återöppnar psykiatrin i Region Örebro län den psykiatriska heldygnsvården i Karlskoga, efter en tid med verksamhet under dag och kvällstid.

Ett nytt arbetssätt införs med brukarstyrda inläggningar; en vårdform där patienter snabbt kan få ett extra stöd vid behov.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Drygt 33 000 patienter inom olika delar av psykiatrin i Sverige har gett sin syn på den vård de fått, i en enkät samordnad av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Överlag är upplevelsen positiv, framför allt inom öppenvården.

Inom den öppna vuxenpsykiatrin uppger 8 av 10 att de skulle rekommendera mottagningen till någon annan i samma situation, och majoriteten känner sig bemötta med respekt.

Resultatet i Uppsala län ligger nära genomsnittet nationellt.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Slutenvård och rättspsyk för sämre betyg enligt Dagens Medicin.